Παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί σημαντική ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάγκη για κάθε παιδί.

Στα άτομα όμως με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ), συνήθως παρατηρείται έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος ακόμα και για το μοναχικό παιχνίδι.

Σκοπός της παρέμβασής μας είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν εκείνες τις κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τα βοηθήσουν σιγά-σιγά να περάσουν από το μοναχικό παιχνίδι, στο συντροφικό και στη συνέχεια στο συνεργατικό, με απώτερο σκοπό να μπορούν να συμμετέχουν σε παιχνίδια με κανόνες.

Για να το πετύχουμε αυτό, αρχικά δουλεύουμε εξατομικευμένα ή σε ομάδες των δύο ατόμων και καθώς αυξάνει ο βαθμός της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δημιουργούμε ομάδες των 3 ή 4 μελών.

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούμε ποικίλουν και μπορούν να γίνουν είτε σε κλειστό χώρο είτε σε χώρους αναψυχής της περιοχής μας.Όταν τα παιδιά είναι έτοιμα να συμμετέχουν σε παιχνίδια με κανόνες, προσθέτουμε στην ομάδα τους πολύτιμους εθελοντές μας, που είναι συνομήλικοι τυπικής ανάπτυξης.

Φυσική άσκηση

Τα οφέλη της φυσικής άσκησης, τόσο για τον τυπικό πληθυσμό, όσο και για τα παιδιά και ενήλικες με ΔΑΔ, είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Εκτός από την εκγύμναση και ανάπτυξη του σώματος, μέσα από την συμμετοχή σε ατομικές αλλά και ομαδικές φυσικές δραστηριότητες, δομείται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα την βελτίωση της κοινωνικότητας και της συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα.

Για να επιτύχουμε όλα αυτά, εργαζόμαστε με εξειδικευμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους μας:

  • Να αναπτύξουν την αδρή κινητικότητα.
  • Να συμμετέχουν σε παιχνίδια ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, ελεύθερα ή οργανωμένα και να βιώνουν θετικά τη συμμετοχή τους.
  • Να αναπτύξουν και να κατακτήσουν τα θεμελιώδη κινητικά πρότυπα.

Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν:

  • σε κινήσεις, που εξυπηρετούν τη μετακίνηση του σώματος (βάδισμα, τρέξιμο, άλματα, αναπηδήσεις, κ.ά.)
  • σε κινήσεις χειρισμού, λακτίσματος, ρίψης και σύλληψης της μπάλας ή άλλων αντικειμένων.
  • σε κινήσεις ισορροπίας, στατικές και δυναμικές.
  • Να κατανοούν προφορικές οδηγίες και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους σε σχέση με την κίνηση.
  • Να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες που τους δίνονται, καθώς και τη γλώσσα, που χρησιμοποιείται στα παιχνίδια (π.χ. κυνήγι, μοίρασμα της μπάλας κ.ά.).
  • Να αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη. Να αναγνωρίζουν την ανάγκη να συνεργάζονται με τους άλλους.
  • Επίσης σκοπός μας είναι η μύηση στην τεχνική και τους κανονισμούς των πιο διαδεδομένων αθλοπαιδιών.

Τέλος, μεγάλη έμφαση δίνουμε στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας, γι’αυτό
εκτός από τις αθλοπαιδιές και το τζόκινγκ, ασχολούμαστε με την εκμάθηση ποδηλάτου, κολύμβησης , ιππασίας και κωπηλασίας.