Η Πλοήγηση είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και νέους με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.

Θέση μας είναι ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερη αξία από την αναπτυξιακή διαταραχή. Επομένως, εστιάζουμε στον άνθρωπο, αναδεικνύοντας και ενδυναμώνοντάς τις δυνατότητές και τις κλίσεις του. Η καλλιέργεια των χαρισμάτων μειώνει τη μη λειτουργική συμπεριφορά.

Παράλληλα, στηρίζουμε τη βασική ανάγκη του ανθρώπου να συνυπάρχει και να δρα μαζί με άλλους ανθρώπους.

Επίσης, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με βασικό στόχο την ένταξη και την ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμά μας πραγματοποιείται μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, καθώς και μέσα από μικτές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά και νέοι από την κοινότητα.

Σκοπός του προγράμματος της Πλοήγησης είναι το κάθε άτομο να πάρει προσωπική ικανοποίηση και ευχαρίστηση μέσα από την συνεργασία και την επικοινωνία, να κάνει σχέσεις, να αναπτύξει πρωτοβουλία και αυτονομία.

Οι επιλογές των προγραμμάτων διαμορφώνονται συλλογικά, με εναρκτήριο το αίτημα των γονέων και του ίδιου του ατόμου.

Η οικογένεια καλείται σε συνεδρίες σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων και δυσκολιών που προκύπτουν.

Η ευθύνη και η υλοποίηση του προγράμματος είναι έργο ειδικών επιστημόνων που έχουν γνώση και εμπειρία στη Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και συμμερίζονται τη φιλοσοφία του Πολυχώρου.

Μοχλός στην υλοποίηση των στόχων είναι η αγάπη και αφοσίωση στα άτομα με αναπτυξιακή διαταραχή και την οικογένειά τους. Εργαλεία μας είναι η γνώση, η δημιουργικότητα, η τόλμη για το καινούριο και η πίστη στην ομαδική εργασία.