Το Εργαστήρι Πληροφορικής στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων μέσα από εναλλακτικές τεχνολογικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων στο υπολογιστικό περιβάλλον (compatibility) και την εκπαίδευση των νέων σε ποικίλα περιβάλλοντα πληροφορικής όπως:

 • Βασικές δεξιότητες στο υπολογιστικό περιβάλλον
 • Ασφαλής χρήση Η/Υ και Smartphone
 • Εκπαίδευση στο περιβάλλον του Microsoft Office
 • Στήριξη του σχολικού προγράμματος
 • Καλλιέργεια προγραμματιστικής σκέψης
 • Εξοικείωση με βασικές γλώσσες Προγραμματισμού

Ειδικότερα:

 • Οι βασικές δεξιότητες όσον αφορά το υπολογιστικό περιβάλλον αποσκοπούν στην εξοικείωση και εκμάθηση της χρήσης ενός Η/Υ, αρχικά με το hardware (εκκίνηση Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής) και στη συνέχεια με το software (περιήγηση στο διαδίκτυο, εγκατάσταση και χρήση προγραμμάτων κ.τ.λ.).
 • Ενημέρωση, εκμάθηση και κατάρτιση με τους όρους του Safe Browsing (ασφαλής Περιήγηση στο Διαδίκτυο) και πρακτικές μέθοδοι για να διαφυλάσσεται η ασφάλειά μας κατά την χρήση του Η/Υ και του κινητού.
 • Εκπαίδευση στο περιβάλλον της Microsoft office (Word , Excel, PowerPoint,  Internet Explorer) και προετοιμασία για εξετάσεις ECDL.
 • Η Στήριξη του σχολικού προγράμματος αφορά την παράλληλη υποστήριξη των νέων σε θέματα που αφορούν την σχολική ύλη και πιθανά project που συνδέονται με το πρόγραμμα της Πλοήγησης.
 • Ένας από τους βασικούς πυλώνες του εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η καλλιέργεια και η δημιουργία ερεθισμάτων στους νέους με σκοπό να έρθουν σε επαφή με την έννοια του Προγραμματισμού. Αυτό γίνεται με τη χρήση διάφορων εκπαιδευτικών προγραμματιστικών παιχνιδιών όσο και με άλλους δημιουργικούς τρόπους.
 • Μακροπρόθεσμος στόχος της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι να μπορέσει ο νέος να φτάσει σε σημείο να κατανοεί την βαθύτερη λειτουργία ενός υπολογιστή και των προγραμμάτων του και αυτό επιτυγχάνεται με την επαφή του, με κάποιες βασικές γλώσσες προγραμματισμού και ουσιαστικά με την εξοικείωση του τρόπου λειτουργίας τους.