Το Εργαστήρι Πληροφορικής στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων μέσα από εναλλακτικές τεχνολογικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων στο υπολογιστικό περιβάλλον (computability) και την εκπαίδευση των νέων σε ποικίλα περιβάλλοντα πληροφορικής όπως:

 • Βασικές δεξιότητες στο υπολογιστικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση στο περιβάλλον του Microsoft Office
 • Στήριξη του μαθησιακού προγράμματος
 • Πλοήγηση και ενημέρωση στον παγκόσμιο ιστό
 • Ψυχαγωγικά Προγράμματα

Ειδικότερα:

 • Οι βασικές δεξιότητες στο υπολογιστικό περιβάλλον αφορούν την καλλιέργεια της χρηστικότητας με τις μονάδες εισόδου (πληκτρολόγιο , ποντίκι κ.λ.π ) οι οποίες συνοδεύονται και από την καλλιέργεια στο γνωστικό επίπεδο για την καθολική κατανόηση του υπολογιστικού περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση στο περιβάλλον της Microsoft office (Word , Excel, PowerPoint, Publisher, Internet Explorer).
 • Η Στήριξη του μαθησιακού προγράμματος αφορά την εμπλοκή των νέων με εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο ενθαρρύνει νοητικές επεξεργασίες σε ποικίλο μαθησιακό θεματολόγιο και παρέχει τη δυνατότητα για προσέγγιση στη μάθηση με διαφορετικό τρόπο.
 • Η Πλοήγηση και ενημέρωση στον παγκόσμιο ιστό (Internet) στοχεύει να διευρύνει την πληροφόρηση και τις γνώσεις των νέων.  Παρουσιάζονται επιλεκτικές διευθύνσεις στον κυβερνοχώρο οι οποίες τροφοδοτούν τους νέους με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες του εργαστηρίου , του τμήματος τους ή της καθημερινής τους ζωής εν γένει.
 • Στόχος της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι να μπορέσει ο νέος να χρησιμοποιεί επωφελώς και με ασφάλεια το διαδίκτυο το οποίο αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας.
 • Επιλεγμένα Ψυχαγωγικά προγράμματα χρησιμοποιούνται , όχι μόνο για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους αλλά και για επιβράβευση μετά από τη διεκπεραίωση.